Expert of Antibody Production and Genetic Modification

Pályázataink/ Grants

Beneficiary name:

ImmunoGenes Ltd.

 

Project title:

Development and commercialization of FcRn transgenic rabbit monoclonal antibody 

Grant amount of the contract:

32 941 072 Ft

Amount of support:

61%

Project completion date:

2020.07.31.

Project identification number:

VEKOP-2.1.7-15-2016-00231

Source:

ERFA

Country:

Hungary

With the grant, we have successfully set up the rabbit recombinant monoclonal antibody production protocol. To produce the antigen-specific rabbit monoclonal antibodies, rabbits were immunized and after the sorting, the variable regions were amplified from a single cell. Using our established protocol, more than thirty different rabbit monoclonal antibodies were generated. These were tested by both rabbit antibody-specific and antigen-specific ELISA, and antigen-specific rabbit monoclonal antibody was generated. A transfection protocol was also set up to increase the number of recombinant antibodies produced. In addition, the rabbit variable regions were integrated into vectors containing a mouse constant region, so called, chimeric antibodies with a constant region of murine origin were prepared. In many cases, this may be more advantageous than an antibody with a rabbit constant region. With the results obtained, we have generated a method by which we are able to produce recombinant rabbit monoclonal antibodies. From now on, in addition to transgenic mice, we can add a new sector, which is to successfully produce monoclonal antibodies against a given antigen with transgenic rabbits, which increases the chances of producing a high-quality antibody for us and our customers.

http://www.myacuhealing.com/wp-content/uploads/2018/02/green-line-with-wave.png

Kedvezményezett neve:

ImmunoGenes Korlátolt Felelősségű Társaság

 

A projekt címe:

FcRn transzgenikus nyúl monoklonális ellenanyag fejlesztési technológia kidolgozása és piacra vitele

 

A szerződött támogatás összege:

32 941 072 Ft

A támogatás mértéke:

61%

A projekt befejezési dátuma:

2020.07.31.

A projekt azonosító száma:

VEKOP-2.1.7-15-2016-00231

Forrás:

ERFA

Ország:

Magyarország

 

 

A projekt tartalma:

 

A pályázat kivitelezése során sikeresen beállítottuk a nyúl rekombináns monoklonális antitest előállítási protokollját. Az antigén specifikus nyúl monoklonális ellenanyag előállításához, nyulakat immunizáltunk, és szortolás után, egy sejtből amplifikáltuk a variábilis régiókat. Beállított protokollunkat használva több mint harminc, különböző nyúl monoklonális antitestet sikerült előállítani. Ezeket nyúl ellenanyag specifikus, és antigén specifikus ELISA-val is teszteltük, és sikerült antigénspecifikus nyúl monoklonális ellenanyagot előállítani. Beállítottunk továbbá egy olyan transzfekciós protokollt, amellyel sikerült megnövelnünk az előállított rekombináns ellenanyag mennyiségét. Ezen felül, a nyúl variábilis régiókat egér konstans régiót tartalmazó vektorokba integráltuk, azaz ún. kiméra antitesteket készítettünk, amelyek konstans régiója egér eredetű. Ez számos esetben előnyösebb lehet, mint egy nyúl konstans régióval rendelkező antitest. Az itt elért eredmények segítségével a kezünkbe került egy olyan módszer, amelynek a segítségével képesek vagyunk rekombináns nyúl monoklonális ellenanyagok előállítására. Mostantól a transzgenikus egerek mellett transzgenikus nyulak immunizálása után is sikeresen tudunk monoklonális ellenanyagokat előállítani az adott antigén ellen, ami megnöveli az esélyét annak, hogy a számunkra, illetve a megrendelő számára szükséges, jó minőségű ellenanyagot állítsunk elő.

 

 

 

http://www.myacuhealing.com/wp-content/uploads/2018/02/green-line-with-wave.png

ATHEROSCLEROSSI IN THE FOCUS: NEW THERAPY TARGETS AND NEW DURG CANDIDATE IDENTIFICATION

(NVKP 16-1-2016-0039 PROJECT)
 

Despite the scientific achievements and drug developments of the past 60 years, atherosclerosis is still one of the leading cause of mortality worldwide statistically.

The main reason for this leading role is that we still have a lot to discover about the etiology and the pathogenesis of the disease, the progression of the disease, and the factors which influence the progression of the disease. We do not know all the risk factors; the factors that influence progression and we are also not certain if the specificities of the arterial position have a role in the personal progression.

The aim of the consortium, created by Semmelweis University, the National Agricultural Research and Innovation Center - Institute for Agricultural Biotechnology (NAIK-MBK) and ImmunoGenes Kft., Is to facilitate innovative research with the involvement of molecular biology, immunology and gene technology to analyse patient samples and to utilize research results to understand the phenomena of the process of atherosclerosis and how to influence it.

http://www.myacuhealing.com/wp-content/uploads/2018/02/green-line-with-wave.png

FÓKUSZBAN AZ ATHEROSCLEROSIS: ÚJ TERÁPIÁS CÉLPONTOK ÉS GYÓGYSZERJELÖLTEK AZONOSÍTÁSA

(NVKP 16-1-2016-0039 PROJEKT)

Az elmúlt 60 év tudományos eredményei és gyógyszerfejlesztései ellenére évtizedek óta világszerte az atherosclerosis okozta megbetegedések vezetik a haláloki statisztikákat.

 Ennek oka, hogy az atherosclerosis kialakulásának okairól, a betegség lefolyását meghatározó tényezőkről még sok mindent nem tudunk. Nem ismert az összes rizikótényező, az összes progressziót meghatározó tényező valamint a verőerek helyzetéből adódó sajátosságok.

A Semmelweis Egyetem, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ – Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet (NAIK-MBK) valamint az ImmunoGenes Kft. által alkotott konzorcium célja, hogy innovatív, molekuláris biológiai, immunológiai és géntechnológiai módszereket alkalmazó kutatással páciens minták analízisével, valamint a kutatási eredmények hasznosításával közelebb kerüljünk az atherosclerosis hátterében álló folyamatok megismeréséhez és gyógyszeres befolyásolásához.

iblokk_projekt_fekvő